Geschiedenis

Op 15 maart 1891 werd het kerkgebouw aan de Hoflaan voor het eerst in gebruik genomen. De bouw werd mogelijk gemaakt omdat enkele gefortuneerde vrijzinnige Vlaardingers hiertoe hadden opgericht een: “Een Maatschappij tot exploitatie van het gebouw De Protestantenbond tot het houden van godsdienstig bijeenkomsten in vrijzinnige geest te Vlaardingen”. Inmiddels hadden de Vlaardingse vrijzinnigen zich aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Protestantenbond (NPB) en was de afdeling Vlaardingen ontstaan. Het kerkgebouw werd aanvankelijk het Lokaal van de NPB genoemd. Vervolgens dienden enkele NPB- predikanten de nieuwe gemeente. Op 7 januari 1908 werd tijdens een ledenvergadering besloten zich aan te sluiten bij de Remonstrantse Broederschap en op 27 april 1908 werd het Vlaardingse NPB-bestuur bij acclamatie bevorderd tot nieuwe bestuur van de Vlaardingse Remonstrantse Broederschap. Aan de gestelde voorwaarden was ruimschoots voldaan want er waren 204 leden en 149 begunstigers.

De eerste Remonstrantse predikant was ds. C.E. Hooykaas die de gemeente tot 1914 zou dienen. Onder zijn leiding werden nieuwe wegen ingeslagen. Zo verscheen in september 1909 het eerste nummer van het periodiek “Onze Bode” dat inmiddels aan de 107e jaargang begonnen is. In 1911 werd een noodzakelijk geworden renovatie en restauratie uitgevoerd. De architect hiervan was het bestuurslid Pleun van den Berg, een architect in dienst van de melkfabriek Hollandia en ook de architect van het nog steeds beeldbepalende (voormalige) hoofdkantoor van deze fabriek aan de Oosthavenkade te Vlaardingen.

In het decembernummer van 1910 van “Onze Bode” verscheen niet alleen het “Plan van herstellingen aan de Remonstrantse kerk” maar ook een tekening van de vernieuwde kerk met de 27 meter hoge toren. Op zondag 28 mei 1911 vond de inwijding plaats door de eigen predikant ds. Hooykaas. In 1966 vond opnieuw een grote renovatie plaats die niet alleen het aanzien maar ook het interieur van het kerkgebouw drastisch wijzigde.

De Remonstrantse Gemeente is een klein kerkgenootschap, waarvan de beginselen slechts tot een bepaalde kring spreken. Des te moeilijker is het in standhouden ervan. Ups en downs zijn de gemeente niet bespaard gebleven. Tijdens een bijzondere algemene ledenvergade-ring stemden de leden op een voorstel van de kerkenraad zelfs in met de verkoop van het kerkgebouw. Omdat de koper uiteindelijk niet aan zijn verplichtingen kon voldoen, ging de verkoop niet door. Nieuwe ontwikkelingen zoals het vertrek van de eigen predikant, het ver-huur van het kerkgebouw aan twee culturele verenigingen en de zelfwerkzaamheid van de leden voor noodzakelijke verbeteringen zijn bescheiden lichtpuntjes. De gemeente kenmerkt zich door zijn kleinschaligheid, maar blijft daardoor een baken voor de vrijzinnigheid in Vlaardingen en omstreken.