Kerkblad

In september 1909 werd het eerste exemplaar van het kerkblad ‘Onze Bode’ gedrukt. Dit kerkblad wordt nog altijd zo’n 6 maal per jaar uitgegeven. Hierin leest u over de komende kerkdiensten, waarover de afgelopen weken gepreekt werd, nieuws van de Kerkenraad en andere achtergrondinformatie.