Kerkterras

Datum 1 september 2019
Tijd 10:30 uur
Locatie Vlaardingen

Ook dit jaar zal er weer een oecumenische viering plaatsvinden op het terrein van het Zomerterras (Oranjepark). Deze kerkdienst wordt vorm gegeven door de Protestantse Gemeente te Vlaardingen, deelgemeenschap Willibrord te Vlaardingen van de Goede Herderparochie, de Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen, kerk van de Nazarener Vlaardingen, Remonstranten te Vlaardingen en het Leger des Heils Waterweg Centraal.

Agenda