12 augustus 2018

Ds. J. de Geus preekt weer in Vlaardingen

Geschreven door Redactie Vlaardingen

Op zondag 19 augustus zal de bekende Vlaardings predikant Ds. Jan de Geus, inmiddels met emeritaat, opnieuw op de kansel staan in Vlaardingen.

Dit keer zal hij zijn bevliegende en motiverende woorden uitspreken in de Remonstrantse Kerk aan de Hoflaan te Vlaardingen. Aanvang 10.30 uur.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken en napraten. Iedereen is van harte welkom om deze dienst bij te wonen.

Gerelateerd