1 september 2021

Klimaatwake voor een leefbare toekomst

Geschreven door Karen Dawson
Actueel #deklimaatwakers Klimaatwake voor een leefbare toekomst

‘Jij zult waken voor iedereen, wereldwijd, die nu al lijdt onder de gevolgen van de klimaatcrisis. Voor elke Nederlander die niet weet hoe de overheid tekortschiet en die over twintig jaar terugkijkend zou willen dat ze íets hadden gedaan. Jij waakt omdat er elke dag dier- en plantensoorten onherroepelijk uitsterven. Jij waakt namens toekomstige generaties, die zullen worden opgescheept met de gevolgen van ons wegkijken.

Jij belichaamt de stem van iedereen in Nederland die zijn hart vasthoudt en de overheid smeekt om de komende vier jaar wél te doen wat nodig is. Jij zit daar omdat we weten dat de overheid hiertoe in staat is, als zij de urgentie maar ziet.’

(uit de instructie voor de wakers)

De klimaatwake

Vanaf 19 april 2021, 12.05 uur, en voortdurend gedurende de hele formatieperiode (met een onderbreking tijdens het reces), vindt de klimaatwake plaats, overdag bij het Catshuis in Den Haag, en in de avond en nacht online, vanuit woonkamers door heel Nederland.

De klimaatwakers vragen de formerende partijen om de hoop op een leefbare toekomst niet uit te laten doven. De laatste veilige grens aan de opwarming van de aarde is 1,5 graad. Alles boven de 1,5 graad gaat onverwachte, zelf versterkende en desastreuze gevolgen hebben. Krachtig ingrijpen om klimaatverandering tegen te gaan moet boven aan de agenda komen van de te formeren regering.

Ik, klimaatwaker?!

Ik doe er aan mee, online vanuit huis. Met enige regelmaat waak ik 2 uurtjes voor de laptop, soms samen met een andere waker, die ik over het algemeen niet ken, regelmatig ook alleen.

Ik doe mee omdat ik me heel veel zorgen maak over het klimaat, over de leefbaarheid van de aarde in de nabije toekomst, over de wereld die ik ga achterlaten aan mijn kleinkinderen. De ontstellende nieuwsberichten van de laatste weken, over bosbranden, hoge temperaturen, onstuimige weerbeelden, smeltende permafrost, overstromingen, en natuurlijk het rapport van de IPCC bevestigen mijn zorg.  Als ik aan mijn kleinkinderen denk, en wat zij en hun kinderen moeten gaan meemaken wanneer er geen adequate maatregelen getroffen worden dan voel ik eigenlijk wanhoop.

Continue keten van aandacht

Ik ben nooit een activist geweest, maar nu vind ik het zo belangrijk dat er ingegrepen gaat worden om klimaatverandering te beperken dat ik in actie kom. Ik ben blij dat ik met de klimaatwake ‘iets’ kan doen. Het is ook troostrijk om merken bij het waken dat er veel jonge mensen actief zijn, maar ook veel ouderen. Het valt op dat ook nogal wat mensen vanuit een christelijk perspectief aan de wake mee doen.

De vorm van de actie, het ingetogen waken en rouwen om de aarde, spreekt mij erg aan. Soms mediteer ik, soms lees ik, soms lees ik wat hardop.  Dat er een continue keten van wakers  is inspireert mij om steeds opnieuw weer me aan te melden voor een ‘shift’.

Hoe meer mensen meedoen aan de wake, hoe beter dat is, voor de zeggingskracht ervan, voor het bewustzijn over de klimaatproblemen, en ook voor de continuïteit van het waken. En ook u, lezer, kunt meedoen. Op de site van de klimaatwakers staat nadere informatie en hoe u zich aan kunt melden.

Over Karen Dawson

Karen Dawson

Karen Dawson is lid van de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen

Gerelateerd