12 april 2019

Remonstranten doen mee aan Nationale Synode

Geschreven door Michel Peters

De Remonstranten doen gewoon mee met de Nationale Synode, een oecumenische bijeenkomst van christenen uit verschillende protestantse kerken. Dat heeft onze voorzitter Teddy van der Burg op 8 maart aan voorzitter Van Meggelen en scriba De Reuver van de PKN laten weten. Op 29 mei zijn wij aanwezig bij de Synodebijeenkomst en zullen de daar voorliggende ‘Verklaring van Verbondenheid’ ondertekenen. ‘Het is onze taal niet, maar we doen toch mee’, zegt Joost Röselaers in Trouw.

Teddy van der Burg schrijft in haar brief dat bij de Remonstranten nog steeds de pijn aanwezig is vanwege de veroordeling van de remonstrantse opvattingen op de Synode van Dordrecht 400 jaar geleden. En ook dat er in onze kringen vragen zijn bij de theologie die uit de Verklaring van Verbondenheid spreekt.

Vrijzinnig geluid laten horen

‘Gelijksoortige vragen bij theologische verklaringen hebben de remonstranten eerder niet weerhouden om zich vanaf het begin loyaal aan te sluiten bij onder meer de Wereldraad van Kerken, de Raad van Kerken in Nederland, de World Communion of Reformed Churches, de Community of Protestant Churches in Europe en andere oecumenische verbanden van kerken en geloofsgemeenschappen’, zo schrijft zij. ‘In die verbanden willen de remonstranten graag met een vrijzinnig geluid blijven bijdragen aan de ‘verzoende verscheidenheid’ van het wereldchristendom’.

Pijn erkennen

De Remonstranten vragen de initiatiefnemers van de Nationale Synode om de pijn te erkennen die voor hen gemoeid gaat met de Synode van Dordrecht van 1618-1619. Remonstranten hebben immers weinig reden om een Ode aan de Synode aan te heffen. Voor hen was die Synode verbonden met uitstoting en veroordeling. Ook vragen de Remonstranten de initiatiefnemers van de Nationale Synode om in het voortgaande gesprek tussen de deelnemers aan de Nationale Synode ruimte te scheppen voor ons eigen theologische geluid, en daarmee ook voor onze aarzelingen bij de theologie achter de Verklaring van Verbondenheid.

Scriba De Reuver zal op 8 mei in het Catharijneconvent de ‘vijf artikelen van de Remonstranten’ in ontvangst nemen, een herijking van ons gedachtengoed anno 2019 rond onze belangrijke thema’s vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, vriendschap en vrede. De Reuver zal vervolgens een reactie op dit document geven.  

Over Michel Peters

Michel Peters

Michel Peters (1962) werkt als projectmedewerker bij de Remonstranten. Hij studeerde Nederlands en werkte voorheen als senior beleidsmedewerker bij de mensenrechtenorganisatie Justitia et Pax.

Gerelateerd