VKV : “De Verzamelde Kerken van Vlaardingen”

Klik hier voor de foto’s van deze leuke bijeenkomst!

In de afgelopen weken is gewerkt aan een nieuwe impuls aan de gezamenlijke kerken in Vlaardingen. Lang geleden was er de Vlaardingse Raad van Kerken, maar die bestaat niet meer. Daarom is het initiatief genomen om te komen tot wat nu heet: de VKV : “De Verzamelde Kerken van Vlaardingen”. Een groot aantal kerken hebben dit initiatief ondersteunt. De doelstelling van dit overleg is eenvoudig gehouden en als volgt omschreven:

“Als christelijke kerken van Vlaardingen, met vrijheid en respect voor ieders eigenheid, te komen tot bemoediging en inspiratie van elkaar, uitwisseling van activiteiten en een gezamenlijke vertegenwoordiging naar maatschappij en overheid.”

Een mooi voorbeeld daarvan is het leggen van een krans op de 4 mei viering bij de dodenherdenking als de “Verzamelde Kerken van Vlaardingen”. Ook het kerkterras wat zo succesvol bezocht is met ongeveer 900 bezoekers kan worden gepresenteerd als een activiteit van de Verzamelde Kerken van Vlaardingen. Maar ook een reactie/ actie bij rampen of ontij zouden we gezamenlijk kunnen oppakken en op die manier ook eenduidig naar buiten treden en overleggen met de burgemeester en wethouders. Een prachtig initiatief dat breed gedragen wordt. Het is de bedoeling dat er een convenant ondertekend gaat worden en dat vindt plaats in de Remonstrantse kerk op maandagavond 15 januari 2018. Een mooi moment om dat met afvaardigingen uit de verschillende wijkgemeenten, de pers en in aanwezigheid van de wethouder te mogen beleven.

De vergaderingen tot nu toe geven ook een prettig gevoel waarbij alle kerken weten dat door dit soort initiatieven je geen concurrenten wordt maar juist kennis met elkaar deelt, samenwerking initieert en het vormen van een netwerk stimuleert.