9 maart 2017

Opnieuw radiocommercials Remonstranten: kom maar op, nieuwe vrienden!

Geschreven door Tom Harkema
Remonstranten Foto: Martin Krolikowski Opnieuw radiocommercials Remonstranten: kom maar op, nieuwe vrienden!

Sinds afgelopen maandag zijn de radiocommercials van de Remonstranten weer te horen. ‘Mijn God trouwt ook homo’s’, ‘Mijn God dwingt me tot niets’ en ‘Mijn God laat me zelf denken’ schallen dan opnieuw door de ether. Nieuw is dat we, naast de publieke zenders, ook BNR Nieuwsradio inzetten. Met de commercials communiceren we de breedte van het remonstrants gedachtegoed, zoals dat ook op de bekende posters te zien was. Doel is uiteraard het creëren van naamsbekendheid en het werven van nieuwe vrienden. Wie het ‘spotje’ beluistert, wordt opgeroepen naar onze website te gaan: onder het kopje ‘Wat geloven wij’ en ook via de blogs en de zogenaamde wiki-pagina is te vinden waar de Remonstranten voor staan. En uiteraard is er de ‘word vriend-pagina’, waar je eenvoudig online vriend van de Remonstranten kunt worden, uniek in kerkelijk Nederland. Op het moment dat ik dit schrijf, hebben de eerste nieuwe vrienden zich alweer gemeld.

Mensen zoeken verbinding in deze woelige tijden

Joost Röselaers, algemeen secretaris zegt in het persbericht dat de campagne aankondigt, o.a.: ‘Remonstranten hebben een opvallende ruimdenkende visie op geloof. Juist nu, in tijden van polarisatie waar de nuance vaak ontbreekt, is dergelijke ruimdenkendheid belangrijk en bewijst zijn nut. Kennelijk raken wij aan een behoefte die bij velen leeft aan gemeenschap rondom christelijke waarden en tradities. Dat komt dan misschien ook wel door het feit dat iedereen recht heeft op haar/zijn eigen visie op God en religie. Door hier met elkaar over te praten kom je als gemeenschap verder, zonder dat er een specifiek eindbeeld wordt nagestreefd. In deze woelige tijden zoeken mensen verbinding en daar staan wij voor.’

De commercials zijn deze week te horen, daarna een week niet en vervolgens weer in de week van 20 maart.

Gerelateerd